Rapportageformulieren

Het inwerkingtreden van Brudalex zorgt o.a. voor een hervorming en vereenvoudiging van de bestaande rapportageverplichtingen van afvalstoffenbeheerders.

Eventueel opgestuurde meldingen volgens de oude stijl worden niet aanvaard.

De wetgeving voorziet een rapportageverplichting o.a. voor de inzamelaar, handelaar of makelaar (IHM), de uitbater van een inrichting voor het inzamelen of verwerken van afvalstoffen en de uitbater van een centrum voor demontage of voor vernietiging en recyclage van afgedankte voertuigen.

Het nieuwe rapport volgt het traject van de afvalstoffen: van producent tot verwerker, al dan niet via een IHM. De rapportageformulieren en een instructienota zijn hier beschikbaar.