Toegankelijkheidsverklaring

Leefmilieu Brussel engageert zich om deze website toegankelijk te maken, conform de ordonnantie inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van de gewestelijke overheidsinstanties en de gemeenten.

Deze toegankelijkheidsverklaring betreft de website Brudaweb.

Maatregelen genomen door Leefmilieu Brussel rond de toegankelijkheid van al haar websites en webapplicaties

  • De Directieraad van Leefmilieu Brussel heeft de administratie gevraagd al haar informaticatools toegankelijk te maken voor personen met een beperking.
  • Er werd een nauwe samenwerking met Anysurfer opgezet.
  • Opleidingen inzake webtoegankelijkheid worden aan het personeel van Leefmilieu Brussel aangeboden.
  • Er werd gewerkt aan het toegankelijk maken van ons grafisch charter.
  • Er werden videonormen bepaald om elk nieuw videoproject toegankelijk te maken.
  • Er werden toegankelijkheidsnormen voor de administratieve documenten opgesteld.

Conformiteit op basis van de richtlijnen van de WCAG 2.1 niveau AA

gedeeltelijk conform

De technische dienstverlener voor de ontwikkeling van deze website heeft in 2021 een audit betreffende de toegankelijkheid gedaan en heeft de 'must fix' -issues in orde gebracht. Hoofdzakelijk werden de technische toegankelijkheid (broncode) en de visuele toegankelijkheid (kleurencontrast) aangepast.

Deze website zal nog verder gefaseerd aangepakt worden om te voldoen aan de toegankelijkheidsrichtlijnen.

Datum van opmaak van de toegankelijkheidsverklaring

13/10/2020, herziening op 30/03/2022

Feedback en contactgegevens

Zie ‘contact

of

De dienst Info-Leefmilieu

De dienst Info-Leefmilieu van Leefmilieu Brussel biedt een luisterend oor, verschaft relevante antwoorden en praktische raad of bezorgt u de best aangepaste brochure voor uw vraag.

We beantwoorden uw oproep van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u.  Buiten de openingsuren vragen wij u dit contactformulier in te vullen.