Rapportage voor een inzamel- of verwerkingsinrichting

U bent, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, uitbater van een inzamel- of verwerkingsinrichting van afvalstoffen. Voor elke uitbatingszetel wordt een rapport  als "bestemming van de afvalstoffen (inkomende afvalstoffen)" en een rapport als "houder van afvalstoffen (uitgaande afvalstoffen)" opgesteld.

Bekijk ook de pagina “hoe rapporteren”.